Sản phẩm

JBP NanoCannula

JBP NanoCannula Box

JBP NanoCannula : Thin-Walled

Kim đầu tù JBP NanoCannula với thiết kế thành siêu mỏng giảm thiểu tối đa thương tổn mô hạ bì.

Ưu điểm vượt trội của điều trị với JBP NanoCannula:
- Giảm tình trạng xuất huyết nội, rút ngắn thời gian phục hồi khi điều trị tiêm.
- Giảm tình trạng đau đớn và trạng thái căng thẳng tâm lý ở bệnh nhân.

 

Đặc tính của JBP NanoCannula :

 

1. Kim tiêm đầu tù, lỗ nằm ở thân kim.
2. Thành mỏng,đường kính trong rộng giúp vận chuyển nhiều lưu lượng thuốc chạy qua.
3. Khoang kim tiêm rỗng giúp làm giảm tối đa tình trạng phản ứng khi tiêm.
4. Các mặt cắt sử dụng công nghệ đánh bóng độc đáo (Micro) giảm thiểu tối đa thương tổn mô khi tiếp xúc, giảm đau.

 

                                     JBP  NanoCannula Size                                     Punching Needle Size        
30G Outer Diameter(0.30mm) x 25mm length 27G
27G Outer Diameter(0.40mm) x 40mm length 26G
27G Outer Diameter(0.40mm) x 50mm length 26G
25G Outer Diameter(0.50mm) x 50mm length 23G
25G Outer Diameter(0.50mm) x 70mm length 23G
23G Outer Diameter(0.65mm) x 50mm length 22G
23G Outer Diameter(0.65mm) x 70mm length 22G
22G Outer Diameter(0.70mm) x 50mm length 21G
22G Outer Diameter(0.70mm) x 70mm length 21G
21G Outer Diameter(0.80mm) x 50mm length 21G
21G Outer Diameter(0.80mm) x 70mm length 21G

 


11 kích cỡ khác nhau (chiều dài , đường kính và hiệu chuẩn nội bộ) được xem xét kỹ lưỡng để thay đổi tùy theo vùng điều trị , hướng và độ sâu của tiêm.