Giới thiệu công ty

Sản phẩm

Thuốc

Thuốc tiêm Laennec Người
Thuốc tiêm Curacen Người

 

 

Thực phẩm chức năng

Laennec P.O Người
Laennec P.P Porcine Heo

Mỹ phẩm GHC

GHC Whitening soap Người
GHC Lotion Người
GHC Essence Người
GHC Essential Shield Người
GHC Repairing Cream Người
GHC γ-Force Người
GHC 3D Placental Mask with CoQ10 Người

 

Thiết bị y tế

JBP Nanoneedle 34G

JBP Nanoneedle 33G

JBP Nanoneedle 30G

JBP V-Lift(25G/90mm)

JBP V-Lift(27G/60mm)

JBP V-Lift(29G/50mm)

JBP V-Lift(29G/40mm)

JBP V-lift(31G/30mm)

 

Thiết bị làm đẹp

JBP Skin Poration