1 – 3 Tháng tám 2019 | MEDI-PHARM EXPO, VIETNAM

2019.06.27

VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2019

Ngày và giờ: 1 ~ 3 Tháng tám 2019; 09:00-17:00

Gian hàng: Hall A, C172

Địa điểm: Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC)

Địa chỉ nhà: 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Trang mạng: http://hcm.medipharmexpo.com/